ROSA er musikpolitisk paraplyorganisation for en række musikforeninger og organisationer. ROSA er en selvejende institution.

ROSA’s årlige Samråd er den øverste myndighed. Her har hver af de deltagende foreninger to repræsentanter. Samrådet vælger ROSA’s bestyrelse.
Bestyrelsen ansætter organisationslederen, der ansætter personalet til afvikling af aktiviteter (sekretariatet).

Hvad er formålet med ROSA?

– Vi støtter dansk rockmusik – og beslægtede genrer – via midler fra musikloven.
– Vi består offentlige myndigheder i kultur- og musikpolitiske spørgsmål af betydning for den rytmiske musik.
– Vi støtter udviklingen og udbredelsen af dansk rockmusik i Danmark og udlandet.