ROSA kan yde økonomisk støtte til danske orkestre, der får jobs på udenlandske koncertscener.

For at kunne komme i betragtning til støtte skal kunstneren/orkestret spille eget materiale.
Ved ansøgning, skal man indsende minimum 2 stk. lyttemateriale (cd), formålsbeskrivelse og et budget vedr. udlandsjobbene, hvori indgår samtlige indtægter og udgifter. Det ansøgte beløb skal angives i danske kroner.

Det skal understreges, at ansøgningen skal indsendes FØR turnéstart, og at støtten først udbetales EFTER endt udlandsoptræden og ved fremlæggelse af endeligt regnskab/kopi af originale bilag.
VIGTIGT: Ved turnévirksomhed i visum-krævende lande – eksempelvis USA – skal visum og andre indrejsetilladelser  desuden være på plads for at støtte kan udbetales.

Ansøgninger til ROSA vil blive løbende behandlet af ROSA’s sekretariat og lytteudvalg.

ROSA-støtten vil typisk falde indenfor følgende kategorier:

  • Enkeltstående koncert/koncerter – i et eller flere territorier med honorar, der dog ikke dækker de faktiske omkostninger, men som i kraft af begivenhedernes vigtighed tillægges stor promotionmæssig værdi i pågældende territorium/territorier.
  • Koncertturné/koncertturnéer – herunder som support for større navn i et eller flere territorier.
  • Showcase – en eller flere koncerter i promotionsammenhæng i et eller flere territorier uden eller med meget begrænset honorar.

Endeligt regnskab og kvitteringer skal være os i hænde senest 1. måned efter afsluttet tour. Man kan højest modtage støtte på op til 50 % af de dokumenterede og godkendte udgifter.

Ved støtte fra ROSA gøres ansøgere opmærksom på, at der ikke til samme projekt kan opnås støtte fra MXD – Music Export Denmark.

OBS: Samtlige midler i ROSA’s transportstøtte for 1. halvår 2015 er nu bevilget, hvorfor ansøgninger for perioden frem til 30. juni desværre ikke kan imødekommes. Ansøgninger om international transportstøtte til koncertvirksomhed, der afvikles i andet halvår af 2015 modtages fortsat.